کد خبر:10858
پ

اقدام دولت در بورس مصداق خیانت در امانت است

این روزها حال سهامداران بورس که عمدتا با وعده حسن روحانی و به واسطه سهام عذالت به اجبار سهامدار در بورس تهران شده اند خوب نیست. حسن روحانی که با وعده های رنگارنگ سرمایه نهفته مردم را به بورس کشاند، امروز بدون توجه به اتفاقات غیرطبیعی که در بازار سرمایه رخ مید هد امورات میگذراند. […]

این روزها حال سهامداران بورس که عمدتا با وعده حسن روحانی و به واسطه سهام عذالت به اجبار سهامدار در بورس تهران شده اند خوب نیست.

حسن روحانی که با وعده های رنگارنگ سرمایه نهفته مردم را به بورس کشاند، امروز بدون توجه به اتفاقات غیرطبیعی که در بازار سرمایه رخ مید هد امورات میگذراند.

بسیاری بر این عقیده اند دولت همانطور که از بالا بودن قیمت دلار منتفع می شود، از نوسانات قیمت سهام در بورس نیز نفع می برد و اینگونه امورات کشور را که به واسطه تحریم دستش از منابع ارزی کوتاه مانده رفع و رجوع می کند.

حسن روحانی که با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمد اکنون به سمبل فریبکاری و فساد در افکار عمومی تبدیل شده است و با اقداملت و صحبتهای نسنجیده ش به حدی درصد بی اعتمادی مردم به حکومت را بالا برده که شرایط کشور با توجه به فشار زیاد اقتصادی به مردم، به سمت امنیتی شدن پیش می رود.

برخی حقوقدانان اقدامات و فراخوان رئیس جمهور در دعوت مردم به بورس را مصداق خیانت در امانت می دانند چرا که افت این روزهای بازار سرمایه بدون هیچ توجیه اقتصادی در حال رخ دادن است و این در حالی است که رئیس جمهور هیچ اقدام عملی در جهت حمایت از منافع بسیاری از سهامداران خرد که با توصیه او سرمایه شان را به بورس آوردند انجام نداده است.

کلیدواژه : حسن روحانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید