200602-donald-trump-joe-biden-protest-response-se-109p_9c28862e6197b6b9860b169572a7d073.fit-760w

سیگنالی که می گوید ترامپ برنده انتخابات آمریکا می شود

13 آبان 99 روزی مهم برای ایالات متحده آمریکا و البته سیاست و اقتصاد جهان به شمار می رود چرا که در این روز، تکلیف رئیس جمهور بعدی آمریکا مشخص ...
dcb92d52f2aff8d44613aee5668d40ed

شباهت عجیب اقتصاد ایران به اقتصاد آمریکا | ابرقدرت جهان می شویم؟

شاید برهه کنونی سخت ترین برهه تاریخی از نظر اقتصادی در ایران به نظر آید اما بد نیست بدانید کشور آمریکا که یکی از اقتصادهای قدرتمند جهان را در اختیار ...