۱۳۹۷۰۶۲۳۱۶۲۹۲۸۴۱۷۱۵۳۵۶۵۱۴

فرزاد مجیدی بهترین گزینه برای سرپرستی در استقلال

در روزهای اخیر بحث بر سر اینکه چه کسی بعد از پرویز مظلومی سرپرست استقلال باشد بالا گرفته و گزینه های زیادی برای این منظور مطرح شده اند اما به ...