2452758_997

حمله تند باجناق معروف محمود فکری به مدیران نساجی: فکر کردید علی آباد هم شهر است؟

علی نظری جویباری با انتشار یک پست در صفحه شخصی اینستاگرامی اش، به علی امیری، مدیرعامل نساجی حمله کرد و او را مورد انتقاد قرار داد. علی نظری جویباری که ...
JamNewsImage21012128

برکناری باجناق محمود فکری پس از انتخابش به عنوان سرمربی استقلال

به نظر می رسد انتخاب محمود فکری به عنوان سرمربی استقلال، حواشی زیادی در پی داشته چرا که از باشگاه نساجی خبر می رسد با انتخاب فکری به عنوان سرمربی ...