۱۸۴۴۵۴_۵۶۰

صحبتهای ۸ شاکی استقلالی ها علیه مدیریت ضعیف وزیر ورزش

مجتبی جباری که زمانی به 8 شاکی استقلالی ها معروف بود در خصوص قانون عجیب منع حضور خارجی ها در لیگ برتر که توسط وزارت ورزش وضع شده، موضع گیری ...