684534541453453

سخنگوی باشگاه استقلال میثاقی را شست و پهن کرد | برای فحاشی گل محمدی دوربین پرتابل نبود؟

فرشید سمیعی درباره صحبت‌های شب گذشته فوتبال برتر درباره ساپینتو و مسائل داوری صحبتهای کنایه آمیزی علیه مجری پرسپولیسی این برنامه مطرح کرد. ماه‌هاست ۲ پرونده انضباطی سنگین (اشاره به ...