16007727312488

ترکیب احتمالی استقلال مقابل الاهلی عربستان (شماتیک)

بتاکاپ - با توجه به نفرات استقلال در بازی امشب مقابل الاهلی به نظر می رسد ترکیب احتمالی استقلال مقابل الاهلی عربستان به شکل زیر باشد.   جدول گروه استقلال ...
1 2