1

چگونه می توان کانال یوتیوب ایجاد کرد؟

یوتیوب، شبکه ویدیویی متعلق به Google، دارای بیش از یک میلیارد کاربر، تقریباً یک سوم کل افراد در اینترنت است.  هر روز مردم صدها میلیون ساعت در YouTube فیلم تماشا ...
20

کسب درآمد از یوتیوب چگونه است؟ [آموزش 0 تا 100 ]

درآمد آگهی، واضح ترین روش درآمدزایی در YouTube است؛ اما این تنها راه نیست، اما بهترین راه می باشد. یوتیوب نیمی از اینترنت را گرفته است، تقریبا 1.9 میلیارد کاربر ...