1

از کاربردهای جذاب گیفت کارت چه می دانید؟

گیفت کارت ها مشابه کارت های اعتباری هستند، بسیاری از افراد به اطرافیان خود گیفت کارت (کارت هدیه) هدیه می دهند. در این کارت ها، مقدار معینی پول وجود دارد ...