۵۲۴۸۴۶۸

کنایه های تند پیشکسوت استقلال علیه محمود فکری

کوروش تشت زر بازیکن سابق استقلال با ایرادات فنی که از تیم محمود فکری گرفت، به شدت نسبت به سبک بازی استقلال در ده هفته اخیر انتقاد وارد کرد که ...