5248468

کنایه های تند پیشکسوت استقلال علیه محمود فکری

کوروش تشت زر بازیکن سابق استقلال با ایرادات فنی که از تیم محمود فکری گرفت، به شدت نسبت به سبک بازی استقلال در ده هفته اخیر انتقاد وارد کرد که ...