۱۴۱۷IMG_20210107_112533_974

جدول کلین شیت دروازه بان های لیگ برتر ایران فصل ۱۴۰۰/۱۴۰۱

پس از گذشت 5 هفته از بازیهای لیگ برتر، جدول کلین شیت دروازه بان های لیگ برتر ایران فصل 1400/1401 به شکل زیر در آمد که نکته عجیب، قعرنشین بودن ...