۰۱۵۳۲۵۳۲

علت سانسور رسانه ای درخشش کریم انصاری فرد: باج نمی دهد!

از شب گذشته شایعه عجیبی در خصوص فحاشی کریم انصاری فرد به مربی تیم باشگاهی اش و اخراج او از آ.اک آتن به گوش می رسد که به نظر می ...
۴cyXrOIjqI4M

کریم انصاری فرد از لیست خرید پرسپولیس خارج شد

در روزهای گذشته صحبتهایی مبنی بر حضور کریم انصاری فرد مهاجم سابق پرسپولیس در این تیم مطرح شده بود اما با تصمیم جدید مسئولین السیلیه، او فعلاً در این تیم ...