01532532

علت سانسور رسانه ای درخشش کریم انصاری فرد: باج نمی دهد!

از شب گذشته شایعه عجیبی در خصوص فحاشی کریم انصاری فرد به مربی تیم باشگاهی اش و اخراج او از آ.اک آتن به گوش می رسد که به نظر می ...
4cyXrOIjqI4M

کریم انصاری فرد از لیست خرید پرسپولیس خارج شد

در روزهای گذشته صحبتهایی مبنی بر حضور کریم انصاری فرد مهاجم سابق پرسپولیس در این تیم مطرح شده بود اما با تصمیم جدید مسئولین السیلیه، او فعلاً در این تیم ...