IMG14242178

پشت پرده انتخاب فرهاد مجیدی برای استقلال

داستان اعتراض استقلالی ها به وزیر ورزش و انتخاب های عجیبش یک مورد و دو مورد نیست و در جدیدترین مورد از اعتراضات هواداران استقلال به تصمیمات شائبه برانگیز وزیر ...
283802_213

افشای پشت پرده الحاقیه قرارداد پرسپولیس و آتیه پرداز

هفته گذشته پرسپولیس بعد از چند روز تنش و کشمکش بابت مذاکره با چند کارگزار مالی، سرانجام بار دیگر با شرکت آتیه داده پرداز به توافق رسید و به گفته ...