photo_2021-04-07_11-59-03

پایان عزاداری پرسپولیس برای مهرداد میناوند و علی انصاریان

نشست هماهنگی بازی پرسپولیس و نساجی انجام شد و بر این اساس پرسپولیس برای اولین بار در طول چند ماه گذشته و پس از مرگ علی انصاریان و مهرداد میناوند، ...