photo_5776143384740740966_y

فیفا: پرسپولیس شانس کمی برای حضور در جام جهانی باشگاه های جهان دارد

با توجه به برگزاری اولین دوره جام جهان باشگاه ها در سال 2025، بسیاری بر این تصور بودند که تیم پرسپولیس با توجه به قهرمانی هایی سریالی در لیگ داخلی، ...