۴۱۹۲۱۶۰

متلک برنامه ویدئو چک به مبلغ سنگین قرارداد سعید صادقی با پرسپولیس

برنامه ویدئو چک با اجرای عبداله روا که با رویکردی طنز به اتفاقات تلخ در فوتبال ایران می پردازد، اینبار به سراغ قرارداد سنگین پرآپشن سعید صادقی وینگر جدید پرسپولیس ...