4192160

متلک برنامه ویدئو چک به مبلغ سنگین قرارداد سعید صادقی با پرسپولیس

برنامه ویدئو چک با اجرای عبداله روا که با رویکردی طنز به اتفاقات تلخ در فوتبال ایران می پردازد، اینبار به سراغ قرارداد سنگین پرآپشن سعید صادقی وینگر جدید پرسپولیس ...