Screenshot_20201218_080838

اتفاق عجیب در مراسم the best فیفا 2020

شب گذشته مراسم بهترینهای فوتبال جهان در سال 2020 به صورت ویدئو کال برگزار شد که این مراسم حواشی عجیبی به همراه داشت که انتقادات را از فیفا بالا برده ...