۰۱۴۵۸۳۵۴-۱۵۳۶×۸۶۴

چند میگیری هادی طباطبایی رو تخریب کنی؟

پس از بگو مگوی هادی طباطبایی با معاون پر ادعای وزیر ورزش (علی نژاد) به نظر می رسد پروژه مخفی در حال تخریب چهره یکی از با شخصیت ترین پیشکسوتان ...
۵۰۹۵۹۲۹

بگومگوی هادی طباطبایی با معاون وزیر ورزش در جلسه پیشکسوتان + فیلم

هادی طباطبایی که از منتقدین اصلی وزارت ورزش به ریاست مسعود سلطانی فر و نگاه رنگی او به مسائل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بوده و هست در آخرین جلسه ...