Untitled-1

مهدی کیانی: دایی ام با کتک ما را استقلالی کرد

مهدی کیانی هافبک دفاعی متعصب تراکتور و سپاهان که در فصل جاری در مس رفسنجان توپ می زند با حضور در برنامه فوتبال برتر به خاطره جالبی اشاره کرد که ...