۰۱۳۴۰۴۳۲

شایعه در شهر | مهدی تارتار بعد از دربی جانشین یحیی گل محمدی در پرسپولیس؟

در فوتبال ایران معمولاً ابتدا شایعات ایجاد می شوند و بعد از تکذیب های مرسوم، پس از چندی بسیاری از این شایعات رنگ واقعیت به خود می بینند. با توجه ...