01564040

کنایه زیرپوستی و بدون آدرس حامد لک به مهدی هاشمی نسب

در حالی که صحبتهای مهدی هاشمی نسب به مذاق بسیاری از هواداران پرسپولیس و بازیکنان این تیم خوش نیامده است کادر نی پرسپولیس ترجیح داده به صحبتهای او پاسخ ندهد ...