228759_460

مرتضی پورعلیگنجی در مسیر رضا اسدی | بازگشت ستاره ها پس از مصدومیت طولانی

یکی از خریدهای نامدار پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات بدون شک مرتضی پورعلیگنجی بود که در ده سال گذشته در مقاطع مختلف یکی از پایه های ثابت تیم ملی ...