محمد+مومنی

غیرحرفه ای مثل محمد مومنی عضو هیئت مدیره استقلال | ذوق زده از تریبون و مصاحبه

محمد مومنی پیشکسوت سابق استقلال که بر حسب حکم وزارت ورزش یکی از اعضای جدید هیئت مدیره استقلال به حساب می آید، از زمان انتصابش به این سمت، به اندازه ...