1131517_202

جوابیه تند محمد دادکان علیه وزیر ورزش: او دنبال همدست برای فرار می گردد!

محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال و بازیکن سابق پرسپولیس که صحبتهای جنجالی علیه دلالی وزارت ورزش و شخص وزیر ورزش مطرح کرده بود بار دیگر صحبتهای خود را تکرار ...