۱۵۵۷۶۹۵۸۹۳۶۷۶۶

افشاگری جنجالی محسن قهرمانی: ۱۶-۱۷ امتیاز به پرسپولیس هدیه کردم!

محسن قهرمانی داور جنجال ساز دیدار سپاهان و پرسپولیس در نقش جهان که به واسطه موضوع کارت به کارت ابتدا با محرومیت مواجه شد و سپس تبرئه شد، در جدیدترین ...