139806081215225218242784

رسوایی بزرگ برای مدیرعامل سابق پرسپولیس و حسین قدوسی

محسن خلیلی سرپرست پیشین باشگاه پرسپولیس با حضور در یک برنامه تلویزیونی افشاگری جنجالی بزرگی علیه مدیران وقت پرسپولیس مطرح کرد که قابل تامل به نظر می رسد.   رسوایی ...