5345847

مجید نامجومطلق: سعادتمند در مورد قلیان دروغ گفت تا فشار از رویش برداشته شود

مجید نامجومطلق که از بی مهری کادر مدیریت استقلال به خودش در زمانی که تیم در استیصال کامل برای ورود به لیگ قهرمانان آسیا قرار داشت و کسی حاضر به ...