photo_2021-10-12_22-53-25

پایان شایعات مهاجم مجارستانی و استقلال | مارکو فوتاکس به تیمی از اسلوونی پیوست

در حالی که در روزهای اخیر شایعات زیادی در خصوص پیوستن مارکو فوتاکس به استقلال وجود داشت، به نظر می رسد این انتقال منتفی شده است چرا که روز گذشته ...