1489699

خبر بد برای سهامداران فولاد و ذوب آهن در بورس

بورس تهران در حالی امروز از روند نزولی خود دست کشید و دوباره به روند صعودی بازگشته که به نظر می رسد اوضاع در دو صنعت فولاد و معدنی ها ...