۱۵۶۹۰۸۴۶۶

مالک شهر خودرو در قطر حبس شد

فرهاد حمیدوای که در معیت تیم شهر خودرو در هتل محل اسکان این تیم در قطر حضور داشت به دلیل مثبت شدن تست کرونایش در هتل حبس شده و امکان ...