156908466

اظهارات جنجالی مالک شهرخودرو: مرادمند با 12 میلیارد تومان استقلالی شد!

فرهاد حمیداوی مالک شهرخودرو در گفتگویی که با رادیو ایران داشت اعلام کرد که پس از برکناری احمد سعادتمند از مدیرعاملی استقلال، برای حضور وی بر روی صندلی مدیریت آبی ...