5426161

واکنش تند علی کفاشیان به اظهارات اسطوره پرسپولیس

پس از اینکه علی کریمی واکنش تندی علیه علی کفاشیان و نوع ورودش به بدنه ففوتبال نشان داد، اینبار این علی کفاشیان بود که با موضعی تهاجمی به علی کریمی ...