PcvWioT7Dd3y

حمله تند اشرف به مخالفین پرسپولیس : باز هم بردهای ما شروع شد و …

علیرضا اشرف مدیر روابط عمومی و مسئول رسانه ای باشگاه پرسپولیس در پستی اینستاگرامی از خجالت منتقدین برنامه بازیها که آن را به سود پرسپولیس می دانند در آمد.   ...