01454249

سوتی حسین قدوسی در مشابه سازی فسخ قرارداد خلیل زاده و عارف غلامی

حسین قدوسی معاون سابق انصاری فرد که به پیشتر توسط مدیر برنامه های بشار رسن یک بیمار متوهم خوانده شده بود بار دیگر با یک اشتباه بزرگ، ذهن هواداران پرسپولیس ...