1524802_198

مراسم گرمی یا مراسم کیلوگرمی | مسئله این است!

در روزهای گذشته حتماً مطلع شده اید که شروین حاجی پور به واسطه اجرای خانگی ترانه "برای" برنده اولین جایزه حقوق بشر گرمی شد. این اتفاق در حالی رخ داد ...
Jill-biden-grammys

فیلم لحظه اعلام برنده شدن شروین حاجی پور در مراسم گرمی 2023

شروین حاجی پور که با خواندن ترانه برای به شهرت جهانی رسیده بود؛ اینبار موفق به کسب جایزه معتبر گرمی در بخش ترانه های غیرانگلیسی شد. همسر جو بایدن نام ...