photo_2022-08-01_11-43-43

دلبری تمیروف برای پرسپولیسی ها با مانور فسخ قرارداد

در حالی که سرمربی پرسپولیس این روزها به شدت به خاطر عدم جذب مهاجم، مدیریت تیم را مورد انتقاد قرار داده، شب گذشته پس از انجام بازی پرسپولیس و تیم ...
شیرزود+تمیروف

بیوگرافی و هایلایت گل ها و بازیهای شرزود تمیروف مهاجم ازبک پرسپولیس

با اعلام رسمی چند خبرگزاری بزرگ، شرزود تمیروف مهاجم ازبکستانی با مسئولین پرسپولیس به توافق رسیده و برای انجام تست پزشکی و حضور در تست فنی راهی تهران می شود. ...