91576

هنرنمایی شاهین جعفرقلی با آهنگ مایکل جکسون در Britain Got Talent

بتاکاپ - شاهین جعفرقلی نوجوان دورگه ایرانی-ولزی که چندی پیش در برنامه استعدادیابی صدا در انگلستان شرکت کرده بود، با خواندن آهنگ معروف مایکل جکسون، تمامی حضار و داوران این ...