۱۶۲۴۶۸_۵۴۳

رکورد عجیب سیاوش یزدانی، ششمین مصدومیت از ناحیه همسترینگ

سیاوش یزدانی مدافع تقریباً همیشه مصدوم استقلال رکورد عجیب در زمینه مصدومیت از خود بر جای گذاشته است.     رکورد عجیب سیاوش یزدانی، ششمین مصدومیت از ناحیه همسترینگ سیاوش ...
۱۵۷۲۶۶۸۶۳

سیاوش یزدانی باز هم مصدوم شد | او بابت حضورش در استقلال پول هم می گیرد؟

سیاوش یزدانی مدافع بلندقامت سپاهانی ها که در ابتدیا لیگ نوزدهم به استقلال پیوست، هرگز نتوانست به طور ثابت برای آبی پوشان تهرانی بازی کند و مصدومیت های پیاپی او ...