۱۳۹۲۱۱۲۲۱۴۵۳۱۸۵۷۹۲۱۰۵۹۹۴

حمله سیاوش اکبرپور به بازیکنان کم کار استقلال: خیلی تابلو کم کاری می کنید!

سیاوش اکبرپور در خصوص بازی ضعیف استقلال مقابل سپاهان اظهارات تندی را مطرح کرد.   حمله سیاوش اکبرپور به بازیکنان کم کار استقلال: خیلی تابلو کم کاری می کنید! عملکرد ...