01145220

طغیان سهراب بختیاری زاده علیه دولت با یک پست جنجالی

استوری اینستاگرام سهراب بختیاری‌زاده پیشکسوت باشگاه استقلال احتمالاً تبعاتی بدی برای او به همراه خواهد داشت. چرا که او به سرکوب معترضین به حاکمیت در دی 98، کنایه زده و ...