155170816_1570627363137074_1019618910502174548_n

ادامه خریدهای مورددار و مشکوک در استقلال | مهری به استقلال پیوست!

پس از اینکه در ابتدای فصل در حالی که استقلال با توجه به حضور میلیچ و ذکی پور نیازی به جذب بازیکن در پست دفاع چپ نداشت اما مسئولین و ...