photo_2021-08-16_14-32-27

امید عالیشاه می رود، سروش رفیعی می آید | ادامه بده بستان پرسپولیس و سپاهان

در حالی که روز گذشته امید عالیشاه از اقدام باشگاه پرسپولیس در جذب رضا دهقانی وینگر سابق نساجی و هم پستی او دلخور به نظر می رسید، شنیده می شود ...