NINTCHDBPICT000614906490

جنجال نوازش کمک داور زن توسط سرخیو آگوئرو

در جریان بازی روز گذشته آرسنال و منچسترسیتی، در یک صحنه سرخیو اگوئرو اعتقاد داشت که خطا به نفع تیم منچسترسیتی می بایست اعلام می شد و به واسطه نزدیک ...