photo_2020-10-04_02-54-09

عکس عجیب سرجینو دست در دستشویی باشگاه بارسلونا

پس از آبروریزی سرجینو دست بازیکن جدید بارسلونا در مراسم معارفه ش و عدم توانایی اش در به نمایش گذاشتن چند حرکت تکنیکی، این بایکن هلندی- آمریکایی بارسا در اقدامی ...
3258653-dest

کلیپ آبروریزی سرجینو دست بازیکن جدید بارسلونا در مراسم معارفه

سرجینو دست بازیکن جدید بارسلونا نتوانست حرکات و مهارت های ساده یک فوتبالیست حرفه ای اعم از روپایی زدن و بلند کردن توپ را انجام دهد که این موضوع با ...