16491675279235

سجاد غریبی | دلقکی برای مخدوش کردن غرور ملی ایران

مدتی است فعالیتهای فردی به نام سجاد غریبی که برخی رسانه های داخلی به او لقب هالک ایرانی دادند، بولد شده و از قضا با اثبات نمایشی بودن بسیاری از ...
16491675279235

فیلم مبارزه سجاد غریبی (هالک ایرانی) با گوریل قزاقستان

سجاد غریبی که با عنوان هالک ایرانی در فضای مجازی فعالیت دارد در نخستین مبارزه رسمی خود برابر جومانوف آلمات باخیتوویچ به بدترین شکل ممکن باخت تا هجمه‌های زیادی در ...