۹۶۵۰۵

زهره هراتیان: تخلف ذوب آهن بهداشتی بوده و نه اعلام آمار اشتباه/ کمیته انضباطی تصمیم می گیرد

زهره هراتیان رئیس ایفمارک معتقد است، کمیته انضباطی در خصوص تخلف ذوب آهن تصمیم خواهد گرفت.     ایفمارک اشتباه کرد یا ذوب آهن آمار غلط داد؟   زهره هراتیان: ...