۵۵۱۳۶۱۲

آقای جباری ببخشید که رئیس فدراسیون از پرسپولیس اجازه نگرفت!

رضا جباری پیشکسوت پرسپولیس در واکنش به حضور عزیزی خادم در باشگاه ذوب آهن موضعی عجیب و انتقادی در پیش گرفت که تحت تاثیر تراوشات ذهن مریض نعشه مجازی معروف ...