۰۰۹۹۷۵۰۲

صحبتهای جنجالی قاسم حدادی فر: ایفمارک اشتباه کرده به ما چه ربطی دارد؟

قاسم حدادی فر کاپیتان ذوب آهن در خصوص حواشی بازی پرسپولیس و ذوب آهن صحبتهای جنجالی را مطرح کرد و تیغ انتقاداتش را به سمت سازمان لیگ و ایفمارک برد ...