61556177

تکذیب مثبت شدن تست دوپینگ ارسلان مطهری | فیک نیوزی از جنس سعودی!

در ساعات اخیر نواف الاسیوی که به اشتباه توسط برخی کاربران ایرانی یک خبرنگار مشهور عربستانی شناخته می شود، خبری را در توئیتر خود به نقل از منابع نامشخص ایرانی ...