tajclub1945_320213709_692178065690402_504967602919628482_n

پشت پرده شایعه لغو دربی 99 چه بود؟

در حالی که معمولاً در روز بازی در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری مسابقه فوتبال به دلیل آلودگی هوا تصمیم گیری می شود، روز گذشته به نقل از برخی مقامات ...